XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN - NÂNG BƯỚC THÀNH CÔNG

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Đào tạo tiếng Nhật

Liên kết

left 2

Đào tạo tiếng Nhật

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 12

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 12. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 11

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 11. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 10

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 10. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 9

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 9. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 8

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 8. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Nên thi kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT hay Nat Test?

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT và Nat test bạn nên đăng ký tham dự kỳ thi nào? Bài viết này sẽ so sánh hai kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT và Nat Test để học viên có thể đánh giá về các kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

Ngày 3/7/2017 khai giảng lớp du học điều dưỡng Sasayama

Ngày 3/7/2017 Công ty CPTM Tam Quy tổ chức thành công buổi lễ khai giảng lớp du học điều dưỡng Nhật Bản bảo trợ tài chính 100% tại học viện Sasayama Nhật Bản.

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 7

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 7. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 6

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 6. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 5

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 5

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 4

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 4. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 3

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 3. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 2

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 2. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 1

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 1. Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học

Thông tin về kỳ thi năng lực tiếng Nhật Nat - Test

NAT-TES là kỳ thi năng lực tiếng Nhật dành cho những người mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. Năng lực tiếng Nhật được đánh giá tổng quát bởi 03 lĩnh vực, "Từ vựng", "Nghe hiểu" và "Đọc hiểu" trong mỗi cấp của 05 cấp độ.

Thông tin về kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT 12/2017

JLPT là kỳ thi kiểm tra năng lực, đánh giá và xác nhận trình độ thông thạo tiếng Nhật của những người không phải người Nhật dựa trên sự hiểu biết về ngôn ngữ cùng với các kỹ năng đọc và nghe.

Học bảng chữ cái Hiragana dễ dàng qua bài hát

Học bảng chữ cái Hiragana dễ dàng qua bài hát

Học tiếng Nhật cơ bản bài 5 - Hỏi thăm sức khỏe

Hôm nay chúng ta học các mẫu câu thông dụng khi hỏi thăm tình trạng của ai đó お元気(げんき)ですか?:Bạn khỏe không (thể lịch sự)

Học tiếng Nhật cơ bản bài 4 - Văn hóa đại chúng

Hôm nay, chúng ta sẽ học những cụm từ mà có thể chúng ta đã từng được nghe trong giao tiếp hàng ngày.

Học tiếng Nhật cơ bản - Bài 3: Chào hỏi

Học tiếng Nhật cơ bản bài 3 - Chào hỏi おはよう:Chào buổi sáng こんにちは:Xin chào (chào buổi chiều)

< 1 2
scroll top