XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN - ここから世界へ

Đăng ký

  • Họ tên:
  • Tên đăng nhập:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Mật khẩu:
  • Xác nhận mật khẩu:

Đăng nhập

  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:

Đào tạo & Định hướng

Liên kết

left 2

Lịch khai giảng

Tuyển sinh - Khai giảng lớp học tiếng Nhật N5 tại Thanh Hóa

06/08/2018 Khai giảng lớp học tiếng Nhật sơ cấp tương đương với trình độ N5 tại Thanh Hóa

Chiêu sinh lớp học tiếng Nhật N4 tại Thanh Hóa

Tuyển sinh học tiếng Nhật N4 tại Thanh Hóa vào tháng 08/2018 với nhiều chính sách ưu đãi dành cho học viên

1
scroll top