Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 23

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 22 Để học từ vựng tiếng nhật hiệu quả hơn bạn cần học như sau:

 1. Nhìn từ hình => đọc sang tiếng Nhật (Hiragana) => hiểu nghĩa của từ.
 2. Từ nghĩa tiếng Việt => ghi đúng từ sang Hiragana.
 3. Xem ví dụ bên dưới về cách sử dụng từ trong câu
 4. Xem thêm các bài học tiếng Nhật khácTừ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 1

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 2

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 3

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 4

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 5

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 6

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 7

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 8

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 9

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 10

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 11

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 12

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 13

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 14

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 15

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 16

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 17

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 18

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 19

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 20

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 21

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 22

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 23

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 24

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 25

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 26

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 27

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 28

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 29

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 30

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 31

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 32

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 33

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 34

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 35

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 36

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 37

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 38

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 39

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 40

  Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 41

Bài viết cùng chuyên mục

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 37

trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 37 Để học từ vựng tiếng...

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 38

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng NTrong phần học này, các bạn sẽ được...

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 26

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 26 Để học từ vựng tiếng...

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 27

Trong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 27 Để học từ vựng tiếng...

Cơ hội việc làm với ngành điều dưỡng, hộ lý Nhật Bản

Tại đất nước mặt trời mọc Nhật Bản ngành điều dưỡng được đánh giá là một trong những ngành nghề...

Từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 28

rong phần học này, các bạn sẽ được học từ vựng tiếng Nhật Minna no Nihongo bài 28 Để học từ vựng tiếng...
chat-active-icon