Giới thiệu

Magazine

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...

Quá trình phát triển

2012

Tháng 03:

- Ngày 03/01/2012 thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Tam Quy.

2013

Tháng 07:

- Ngày 18/07/2013 được cấp Giấy chứng nhận hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung Tâm Ngoại Ngữ Tam Quy.
- Ngày 18/07/2013 được cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học.

2013

2014

Tháng 10:

Ngày 07/10/2014 thành lập Chi nhánh Thanh Hóa .

2015

2015

- Ngày 01/10/2015 được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tháng 11:

- Ngày 30/11/2015 thành lập Văn phòng đại diện tại Quảng Trị.

2015

2016

2017

2017

2018

Tháng 01:

- Ngày 13/01/2018 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tháng 11:

-Ngày 05/11/2018 thành lập Chi nhánh Sài Gòn.

2019

Tháng 05:

- Ngày 24/05/2019 thành lập Văn phòng đại diện tại Nhật Bản

2019

2020

Tháng 05:

- Ngày 06/05/2020 được cấp Giấy phép phái cử lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại Nhật Bản

2021

2021

2022

Tháng 09:

- Ngày 26/09/2022 được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc nghề Hộ lý tại Nhật Bản

Tháng 12:

- Ngày 28/12/2022 Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

2023

Tháng 02:

- Ngày 22/02/2023 gia hạn giấy phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trung Tâm Ngoại Ngữ Tam Quy.

Tháng 06:

- Ngày 01/06/2023: Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ Tư vấn du học.
- Ngày 27/06/2023 thành lập Chi nhánh Huế.

2023