TUYẾN 20 NAM NỮ NHÂN VIÊN CHẾ BIẾN THỨC ĂN LÀM VIỆC 3 NĂM TẠI SAITAMA HYOGO, KAGAWA, SAITAMA

Số lượng: Đang cập nhật
Nơi làm việc: Đang cập nhật
Lương: Đang cập nhật
Dự kiến phỏng vấn: Đang cập nhật
Dự kiến xuất cảnh: Đang cập nhật
Công việc cụ thể: Đang cập nhật

TUYẾN 20 NAM NỮ NHÂN VIÊN CHẾ BIẾN THỨC ĂN LÀM VIỆC 3 NĂM TẠI SAITAMA
HYOGO, KAGAWA, SAITAMA