Nhân viên Tư vấn du học

DANH SÁCH NHÂN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC

STT Họ và tên Ngày/tháng/năm sinh Giới tính Trình độ chuyên môn Trình độ ngoại ngữ Chứng chỉ Công việc phụ trách
1 Đỗ Quang Thịnh 02/01/1982 Nam Bằng kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Chứng chỉ Tiếng Anh B2 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học Nhân viên Tư vấn du học
2 Đoàn Văn Khoa 28/08/1988 Nam Cử nhân Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Chứng chỉ Tiếng Nhật N2 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học Nhân viên Tư vấn du học

 

Danh mục đang cập nhật

Cẩm nang
đi nhật

Hỏi-đáp
XKLĐ Nhật Bản