Đơn vận hành máy và thiết bị trong xây dựng tại Kanagawa | Tuyển 1 cần 3 nam

Số lượng: Tuyển 1 cần 3 nam (đợt tháng 3 đã tuyển 5 nam)
Nơi làm việc: Kanagawa
Lương: 180.000 Yên
Dự kiến phỏng vấn: 8-10/5/2023
Dự kiến xuất cảnh: 1/2023
Công việc cụ thể: Vận hành máy và thiết bị trong xây dựng

chat-active-icon